Obecní úřad Líbeznice 2014

  • termín realizace 2014
  • náklad 4mil. Kč
  • zateplení obvodového pláště
  • výměna vnějších otvorů
  • přístavba
  • vnitřní stavební úpravy